Ad ve Soyad :
E-Posta :
Telefon :
   

Ana Belirtiler

 

*Tolerans

*Yoksunluk Belirtileri

*Başarısız Azaltma Girişimleri

*Madde için Çok Zaman Harcama

*Sosyal İşlevsellikte Bozulma

*Madde Kullanma Konusunda Güçlü İstek

Alkol Kullanım Bozukluğu ve Bağımlılık

"Tolerans, Yoksunluk ve Bağımlılık"

Alkol Kullanım Bozukluğu Nedir?

 

Alkol Kullanım Bozukluğu Tanımı

 

Alkol Kullanım Bozukluğu Alkol ve türevlerine ilişkin tüketimin bağımlılıkla birlikte birçok fizyolojik belirtinin yanı sıra bireylerin sosyal, mesleki ve ailevi işlevselliklerini bozan ciddi bir madde kullanım bozukluğudur. Alkole fizyolojik olarak bağımlı insanlar tolerans ve yoksunluk geliştirmeyenlere kıyasla genellikle ciddi belirtiler gösterirler. Ağır alkol kullananlarda ani yoksunluğun etkileri dramatik olabilir zira vücut alkole alışmıştır. Özellikle bu kişiler endişeli, depresif, zayıf, huzursuz, uykuya dirençli hissedebilir. Özellikle parmaklarda, yüzde, göz kapaklarında, dudaklarda ve dilde kas titremelerine rastlanabilir; nabız, tansiyon ve ateş yükselebilir.

 

Bağımlılık tipik olarak; tolerans geliştirme, yoksunluk, niyet edilenden daha fazla madde kullanmak, başarısız bırakma girişimleri, kullanılan madde yüzünden fiziksel ve psikolojik sorunların kötüleşmesi, işte ve ilişkilerde sorunlarla karşılaşmak gibi türlü belirtiler karakterize edilen çok ciddi madde kullanım bozukluğunu ifade etmektedir.

 

Tolerans; hem arzu edilen etkiyi elde etmek üzere daha fazla madde kullanımı hem de aynı miktarda alınmasına karşın hissedilir oranda daha az etkilenmeyi ifade etmektedir.

 

Yoksunluk ise madde kullanımının sona erdirilmesi ya da maddenin daha az alınması durumunda kişinin geliştirdiği olumsuz fiziksel ve psikolojik etkileri ifade etmektedir. Madde yoksunluk belirtileri; kas ağrılarını, tikleri, terlemeyi, kusmayı, ishali ve uykusuzluğu kapsayabilir. Genel anlamda fizyolojik olarak bir madde bağımlısı olmak daha ciddi sorunlarla ilişkilendirilir.  Madde ve alkol kullanım bozuklukları, bozukluklar içinde en fazla damgalanma bozukluğuna uğrayanlardır. Bağımlı ve alkolik gibi terimler düşüncesizce kullanılmakta ve bu kelimeler insanların muzdarip oldukları bozukluktan daha çok ruhlarını esaret altına almaktadır. Tarihsel olarak madde ve alkol sorunları, tedaviye gereksinim duyma durumundan çok ahlaki bir sapma olarak görülmüştür. Oysa ki fizyolojik olarak bir maddeye, Uyuşturucuya ya da alkole bağımlı olmanın aslında yalnızca kişisel seçim meselesi olmadığına ilişkin yeterince kanıt mevcuttur.

Alkol Kullanım Bozukluğu

Madde İle İlişkili Bozukluklar Tanısı ve DSM-V (Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı)

 

Madde Kullanım Bozukluğu Tanı Kriterleri

 

*12 aylık süre içinde aşağıdaki işlev kaybına neden sorunlu davranışlardan en az 2’si ile kendini gösterir:

 

-Görevlerini yerine getirmede aksama

-Yineleyici bir biçimde, tehlikeli olabilecek durumlarda madde kullanma

-Yineleyici bir biçimde, ilişki içinde bulunduğu kişilerle sorunlar yaşama

-Maddenin neden olduğu sorunlara rağmen kullanmaya devam etme

-Tolerans

-Yoksunluk

-Niyetlenenden daha uzun süreli ve daha yüksek oranda maddeyi alma

-Başarısız kontrol ve azaltma girişimleri

-Maddeyi elde etmek için daha çok zaman harcama

-Sosyal aktiviteler, hobiler ve iş aktivitelerini bırakma ya da azaltma

-Maddeyi kullanma konusunda güçlü istek

 

Alkol Kullanım Bozukluğu
Site Haritası
© Copyright 2022 Tüm hakları saklıdır. Homopsychologicus Psikoterapi ve Psikolojik Danışmanlık
Designed & Developed by Art Web ® Tasarım ve Yazılım Hizmetleri