Ad ve Soyad :
E-Posta :
Telefon :
   

Ana Belirtiler

 

*Manik ya da Hipomanik Dönem 

*Abartılı Benlik, Uyku İhtiyacında Azlık

*Fazla Konuşkan Olma, Düşünce Uçuşmaları

*Dikkat Dağınıklığı, Çok Para Harcama

*Aşırı Etkinliklerde Bulunma 

*Döngüsel Olarak Depresyon Dönemi

Bipolar / İkiuçlu Bozukluk

"Azalan Uyku İhtiyacı, Aşırı Konuşkanlık ve Benlik Düzeyinde Artma"

Bipolar Bozukluk Nedir?

 

Bipolar Bozukluk (İki Uçlu) Tanımı

 

Bipolar Bozukluk, “iki uçlu” bozukluk olarak adlandırılır çünkü çoğu insan mani dönemi ve depresyon dönemi deneyimleyerek bu hastalığın belirtilerini gösterir. Mani ve Depresyon, iki karşı kutup olarak değerlendirilir. DSM-V iki uçlu bozukluklar için üç formu temel almıştır. Bunlar Bipolar 1 Bozukluk, Bipolar 2 Bozukluk ve Siklotimik (döngüsel) Bozukluktur. Bu bozuklukların her birini manik belirtilerin özellikleri betimler. İki uçlu bozukluklar, manik belirtilerin şiddetinin nasıl olduğu ve ne kadar sürdüğüne göre birbirinden farklılık gösterir. Bir depresyon dönemi ile Bipolar 1 Bozukluk (Manik Depresif) tanısı konmaz. Ancak bir depresyon dönemi, Bipolar 2 Bozukluk tanısı için gereklidir. Bipolar Bozukluk tanısı değerlendirilirken ayırıcı tanı olarak Borderline Kişilik Bozukluğu göz önünde tutulmalıdır.

 

Manik Dönemde

 

Tanı kriterleri için yoğun ve taşkın bir duygu ya da asabiyetin, diğer belirtilere eşlik ettiği görülür. Bireylerin manik dönem boyunca eski benlikleri ile kıyaslandığında alışılmadık bir biçimde düşündükleri ve davrandıkları görülür. Onlar yüksek sesle sürekli akışkan açıklamalar yaparlar; zaman zaman sözcük oyunları, şakalar, kafiyeli konuşmalar yaparlar; dikkatleri kolay dağılır. Manik dönemdeki hastalara bir şey söylemek için araya girmek güç olabilir, uçuşan düşünceleri vardır; düşünceleri bir konudan başka bir konuya doğru hızla değişir. Hatta diğerlerini zorlayıcı bir şekilde konuşkan olabilirler. Ayrıca kendinlerine güvenleri çok aşırı olabilir. Önemli olarak manik dönemde bireyler tedbirsiz cinsel ilişkiye girme, aşırı harcamalar yapma ve dikkatsiz araba kullanma gibi davranışlarının potansiyel olarak zincirleme felaketlere neden olacağının farkında olamayabilirler. Onların uyku ihtiyaçlarında ciddi bir azalma görülür ama yine de inanılmaz derecede enerjik olabilirler. Başkaları tarafından aşırılıkları dizginlenmek istenirse çok hızlı bir şekilde öfkelenirler; hatta öfke krizleri geçirirler. Aniden gelen mani, genellikle 1-2 günden daha uzun sürer. Ayrıca hipomani kriterleri de Bipolar 2 Bozukluk için gereklidir. Hipo- Yunanca’da “altında” anlamına gelmektedir. Hipomanide aşırılıklar maninin altındadır. Manide aşırı bozulma varken hipomanide yoktur. Hipomani de işlevsellikte değişiklikler olur ancak ciddi sorunlar olmaz. Hipomanisi olan kişi çok sosyal olabilir, enerjik ve üretken hissedebilir. (Kring, Ann M., et al. Abnormal Psychology. John Wiley & Sons, 2015)

Bipolar Bozukluk

Bipolar I-II Bozukluk Tanısı ve DSM-V (Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı)

 

 

Tanı Kriterleri

 

*Belirgin bir taşkınlık ya da asabi duygudurumu

*Etkinliklerde ya da enerjide anormal artış

 

Aşağıdakilerin en az 3 ünde (eğer asabiyet varsa 4ünde) değişen belirti:

 

*Amaca yönelik etkinliklerde veya psikomotor uyarılmada artış

*Alışılmışın dışında konuşkanlık

*Uçuşan düşüncelerle ya da öznel izlenimlerle ilgili yarışan düşünce 

*Azalan uyku ihtiyacı

*Artan benlik saygısı, özel yetenekleri, güçleri ve becerilerinin olduğuna inanma.

*Dikkat dağınıklığı, dikkatin kolayca kayması.

*Aşırı etkinliklere dahil olma, acı verici sonuçları olabilir. Örneğin; aşırı para harcama, düşüncesizce aşırı cinsellik yaşama ya da mantıksız iş yatırımları. 

*Günün çoğunda her gün bu belirtiler görülür. 

 

 

Manik atak:

 

*Belirtiler en az 1 hafta, psikotik belirtiler görülme olasılığı yüksektir. 

*Belirtiler belirgin bir sıkıntıya ya da işlev bozukluğuna sebep olur.

 

Hipomanik atak:

 

*Belirtiler en azından son 4 gündür bulunur. 

*İşlevsellikle belirgin değişmeler olur, bu değişiklikler diğerleri tarafından gözlenebilir fakat belirgin değildir.

*Psikotik belirtiler yoktur. 

Bipolar Bozukluk
Site Haritası
© Copyright 2021 Tüm hakları saklıdır. Homopsychologicus Psikoterapi ve Psikolojik Danışmanlık
Designed & Developed by Art Web ® Tasarım ve Yazılım Hizmetleri